ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЕБК

Досліди з використанням лабораторних тварин є одним з головних методів пізнання в сучасній медицині, ветеринарії і біології. Результативність біологічного дослідження істотно залежить від якості лабораторних тварин. З розвитком науки вимоги до лабораторних тварин постійно зростають. Тому важливим завданням є організація розведення та утримання лабораторних тварин при їх використанні відповідно до вимог, що забезпечують необхідну якість і стандартність тварин. Виконання цього завдання буде сприяти більш ефективному використанню лабораторних тварин у наукових дослідженнях та інших видах діяльності, зменшенню їх використання і дотримання принципу гуманного поводження з лабораторними тваринами.

Експериментально-біологічна клініка (ЕБК) чи віварій є науково-виробничим підрозділом НД інститутів і призначена для утримання лабораторних тварин та проведення експериментальної чи виробничої роботи з їх використанням. В окремих випадках у ЕБК припускається розведення лабораторних тварин.

Робота ЕБК організовується відповідно до вимог ветиринарно-санітарних правил МОЗ України. Керівником ЕБК повинен бути фахівець з вищою ветеринарною, зоотехнічною, біологічною чи медичною освітою та який має свідоцтво про проходження курсу навчання за програмою для фахівців, що працюють з лабораторними тваринами. Керівник ЕБК підлеглий безпосередньо директору установи чи заступнику директора з наукової роботи. Організація експериментів та іншої роботи, яка виконується Споживачем з використанням лабораторних тварин, контролюється спеціальною комісією, призначеною директором або вченою радою установи.

Фахівці, що працюють з лабораторними тваринами, працівники з догляду за лабораторними тваринами, наукові співробітники, що виконують експерименти з використанням лабораторних тварин, повинні пройти навчання за спеціальними програмами і одержати свідоцтво (ліцензію) на право роботи з лабораторними тваринами.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (ПРОДОВЖЕННЯ) СТАТТІ В КНИЗІ
"НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УТРИМАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН
ТА РОБОТИ З НИМИ"